แคปซูลเลือดจระเข้สายพันธุ์ไทย-อย.รายแรก

By | 2018-06-21T14:05:46+00:00 June 21st, 2018|Uncategorized|

ผู้วิจัยทุนคปก. : น.ส.ปรียานันท์ อันวิเศษ    อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.สมปอง ธรรมศิริรักษ์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อจระเข้เกิดบาดแผลจากการต่อสู้กัน แผลที่เกิดขึ้นสามารถหายสนิทได้ในเวลาอันรวดเร็ว ทั้งนี้ เนื่องจากส่วนประกอบภายในเลือดจระเข้ สามารถทำลายเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคบางชนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยองค์ความรู้ดังกล่าวนี้เอง ส่งผลให้นักวิจัยซึ่งนำโดย รศ.ดร.สมปอง ธรรมศิริรักษ์ และผู้ช่วยนักวิจัย น.ส. ปรียานันท์ อันวิเศษ นักศึกษาทุน คปก.-อุตสาหกรรม จากภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาวิจัยเชิงลึกเพื่อนำองค์ความรู้มาพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีส่วนประกอบของฮีโมโกลบินจระเข้ในอนาคต    จระเข้นับว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีการเพาะเลี้ยงจำนวนมากในประเทศไทย ปัจจุบันจระเข้กลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจระดับชาติที่ได้รับความนิยมในการเพาะเลี้ยงอย่างกว้างขวาง นอกจากเนื้อและหนังที่มีการแปรรูปเพื่อการพาณิชย์เป็นหลักแล้ว ยังพบว่ามีส่วนอื่นๆ ของจระเข้ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมต่างๆได้มากมาย เช่น กระดูก ฟัน ไขมัน และ เครื่องในอย่างไรก็ตามพบว่าเลือดจระเข้ซึ่งเป็นหนึ่งในผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมดังกล่าว ยังมีการนำไปใช้ประโยชน์อยู่น้อย ทั้งนี้จระเข้มีความสามารถในการป้องกันตัวเองจากการบุกรุกของเชื้อแบคทีเรียโดยจะเห็นได้จากการที่จระเข้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่มีเชื้อโรคจำนวนมาก และเมื่อเกิดบาดแผลจากการต่อสู้กันเอง แผลที่เกิดขึ้นก็สามารถหายสนิทได้เอง ทั้งนี้น่าจะมีผลเนื่องมาจากส่วนประกอบภายในเลือดจระเข้ซึ่งสามารถทำลายเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคบางชนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประเด็นนี้ถือเป็นจุดสนใจอย่างมากที่ทำให้นักวิจัยเล็งเห็นความสำคัญกับการศึกษาวิจัยเชิงลึกเพื่อนำองค์ความรู้มาพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีส่วนประกอบฮีโมโกลบินจระเข้ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการแพทย์เพื่อเป็นยาปฏิชีวนะ หรือแม้กระทั่งการพัฒนาเป็นอาหารเสริมสุขภาพ   การศึกษาโปรตีนฮีโมโกลบินจระเข้กำลังได้รับความสนใจจากกลุ่มนักวิจัยเป็นอย่างมาก โดยนักวิจัยเล็งเห็นถึงความสำคัญของฮีโมโกลบินในสองทิศทางหลักกล่าวคือ คุณสมบัติในการขนส่งออกซิเจนซึ่งทำให้สามารถพัฒนาใช้ฮีโมโกลบินเป็นสารทดแทนเลือด [...]